•    Blomsterfonden

  De flesta medlemmar i SMC blev medlemmar när de var mycket unga och är medlemmar tills de dör. När medlemmar fyller jämt, blivit sjuka eller går bort har SMC alltid försökt skicka blommor till bemärkelsedagen, sjuksängen eller båren. De ökade kostnaderna för detta har genom åren ansträngt föreningens ekonomi. För att säkerställa att denna tradition i brödraskapets namn fortsätter bildades en blomsterfond som ska bidra till detta. SMC:s Blomsterfond startades 2005 med en auktion som samlade in hela 16 175:- som en grundplåt till fonden.

  Finansiering
  Fonden finansieras i första hand genom donationer av medlemmars rekvisita som sedan auktioneras ut på årsmöte/höstmöte där alla intäkter går till fonden. Man kan även skänka pengar direkt till fonden. Alla bidragsgivare – stora som små – listas som bidragsgivare till fonden (se nedan).

  Regler för blomsterfonden
  Fondens syfte är att uppvakta med blommor vid högtidsdagar (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100-år) samt hedra medlemmar vid begravningar. Vid speciella fall skickas en uppmuntran vid sjukdom och liknande. Fondens pengar får enbart användas för enskilda personer. Ej för gåvor till andra magiföreningar eller dylikt. Medel till fonden skall erhållas via gåvor och auktioner, där hela intäkten går till fonden. Auktion för blomsterfonden bör hållas vår och höst. Auktionsgods som inte tillfaller fonden i sin helhet (100 %) får inte ropas ut på Blomsterfondens auktion. Donatorernas namn publiceras fortlöpande på SMC:s hemsida och i Trollkarlen. Fonden förvaltas av SMC och fondens pengar får endast användas för ovan angivet syfte. Fondens pengar skall hållas åtskilda från den ordinarie verksamheten precis som de övriga fonderna. Fonden separatredovisas. Styrelsen utser en auktionsgodsförvaltare. Betalning för blomstergåva/uppvaktning bör ske med 50/50 fonden/övrig kassa. MAX 1/5 av fondens bokförda värde senaste bokslut får användas per år. Medlemsansvarige har carte blanche för att skicka uppmuntringsblommor.

  Meddelanden
  För att blomsterfonden ska fungera måste vi få information om någon medlem är sjuk eller har avlidit. Meddela SMC via brev, telefonsvararen eller e-mail till styrelsen.

  Bidragsgivare SMC:s Blomsterfond

  Sussie O´KAY
  Lars-Peter Loeld
  Kjell ”Svasse” Svanholm
  Maxello Magic
  Björn Lagerholm (dödsbo)
  Tim Star
  John Houdi
  Einar ”Max G” Gustavsson
  Daniel Risman
  Alex Vasiliou
  Willy ”Wilardo” Fogelqvist
  Magnus Vihagen
  George Kidd
  Hans Zetterlund
  Helge ”El Wido” Widström
  Jan BA Jansson
  Sture ”Mr Sim” Sundberg
  Åke ”Mr Welo” Welander
  Tord Wiberg
  Ulla Harries
  Tore Hedman
  Bengt ”Zovello” Berggren

  När får vi lägga till ditt namn i listan?