•    Stipendium

    Svensk Magisk Cirkel har en del fonder från vilka det går att ansöka om stipendier för att utvecklas inom den magiska konstarten. Aktiviteten ska omfatta en kurs, kongress eller annan jämförbar aktivitet som avser att bidra till förkovran för den sökande SMC medlemmen inom magin. Ett mindre belopp (ca 1000 kr) kan som bidrag lämnas till en aktivitet efter ansökan till Styrelsen i SMC. Ansökan ska omfatta beskrivning av aktiviteten, tidpunkt, motivation till varför ansökan görs, budget för aktiviteten samt personuppgifter (namn, adress, telefon, personnummer). Ansökan ställs till styrelsen via post SMC, Box 16190, 10324 Stockholm. Beslut om eventuellt stipendium meddelas av styrelsen till den ansökande. Sökande som beviljas stipendium ska senast två månader efter aktiviteten lämna en skriftlig redogörelse med en beskrivning av aktiviteten på minst 500 ord som kan publiceras i Trollkarlen.

    År 2011 delade föreningen ut 4 stycken stipendium á 1000 kr till deltagare i Fridhems sommarkurser i trolleri. De som fick stipendiet var: Daniel Samuelsson, Simon Torell, Isidor Olsbjörk och Johan Myrsmeden