•    Tidning

  Historia
  Redaktörerna för Svensk Magisk Cirkels medlemsorgan ”Trollkarlen” har betytt mycket för de flesta medlemmarna i SMC. Tack vare tidningen (och innan internet fanns) kunde de utanför Stockholm boende bli uppdaterade om vad som hände i trollerivärlden. Det första numret var på 16 sidor, stencilerat, A4-format och gällde för andra kvartalet 1946. Till nr 2 hade Evert Myhrman ritat ett prydligt omslag och tidningen började ta form. Nr 29 var det första tryckta numret av Trollkarlen – 20 sidor plus omslag och nu i A5-format. Man gav ut fyra nummer per år ända till 1965, då man var tvungen att minska till tre nummer av ekonomiska skäl.

  1981 kom en stor förändring. Svensk Magisk Cirkel, Magiske Cirkel Norge och Magisk Cirkel Danmark beslöt att gå samman med tidningen Nordisk Magi. Vi kunde nu läsa om och se vad som försiggick inom magin i Norden. Det första numret var på 168 sidor! Från och med 1984 hade även den finska föreningen Taikapiiri med några sidor. Tre nummer per år utkom. 1991 drog sig SMC ur detta projekt av kostnadsskäl, men MCD och MCN fortsatte samarbetet, dock med ändrat format på Nordisk Magi till A4.

  SMC återgick till Trollkarlen i A5format, och fyra nummer per år – oftast 32 sidor. 1994 var SMC tillbaka i Nordisk Magi efter att MCD dragit sig ur samarbetet 1992. A4-format alltså och nu tre nummer per år. Det svenska och norska materialet blandades nu i tidningen, vilket inte var så lyckat. Detta fortgick t.o.m. 2002, då Nordisk Magi lades ner. MCN tog, liksom MCD tidigare gjort, den danska facktidskriften Pegasus som sitt organ. SMC började utge Trollkarlen igen, i A5-format. Trollkarlen hade nu kommit till nummer 193.

  Förutom Trollkarlen har SMC även utgett ett informationsblad. Det första kom 1985 och kallades Framplockat ut ärmen. Efter två nummer blev det en paus till 1994, då bladet återuppstod under namnet Nya Trollkarlen. 1995 byttes namnet till Lilla Trollkarlen och har fortsatt att utkomma då och då, numera via e-post.

  I december 2012 kommer nummer 4 av Trollkarlen ut – nr 4 kommer ha nummer 233 sedan starten. Och dessa 233 tidskrifter är en skattkammare – häri finns otroligt mycket att läsa: trickbeskrivningar, referat, artiklar, nyheter, recensioner, annonser m.m. Vi står i stor tacksamhet till alla de som medverkat, skrivit, redigerat och lagt ner massor av tid och möda för att fylla alla dessa tusentals sidor. Verkligen magisk historia!

  Redaktörer för SMC:s medlemstidning Trollkarlen

  Pontus Lagerberg nr 1 – nr 24
  Jolly Ericson nr 25 – nr 28
  Pontus Lagerberg nr 29 – nr 36
  Carl-Oscar Howing nr 37 – nr 44
  Ingvar Larsson nr 45 – nr 59
  Gunnar Björk nr 60 – nr 79
  Christer Nilsson nr 80 – nr 150
  Rolf Carlsten nr 151 – nr 186
  Vakant nr 187 – nr 189
  Tom Stone nr 190 – nr 198
  Ted Thorngren nr 199 – 204
  Timmy Sjöstedt nr 205 – 206
  Oddbjörn Hedin nr 207 – 213
  Per Thiman nr 215 – 222
  Erik Nordvall nr 223 – 229
  Stefan Eriksson nr 230 – 237
  Axel Adlercreutz nr 238 –