•    Kända medlemmar

    Cirkeln har över 400 medlemmar – både amatörer och professionella magiker. Spridda från Haparanda till Ystad (och Norge, Finland, Danmark, Frankrike, USA osv) i åldrarna 9 till 90 år. Vi har genom åren välkommnat många kända namn som t ex Conny Ray, Joe Labero, Tobbe Trollkarl, Johnny Lonn, John Houdi, Inge Pedro, Tim Star, Rolfino, Lars-Peter Loeld m fl.