Hoppa till innehåll

SMC Årsmöte 2023

Läs mer om årsmötet 2023 under rubriken Nyheter eller Medlemssidor/Årsmöte 2023.

Om SMC

Svensk Magisk Cirkel bildades den 3 mars 1946 på Carlton Hotell i Stockholm. Bland medlemmarna finns en bred kompetens kring den magiska konstarten. Här finns såväl professionella artister som amatörtrollare, samlare av trollerirekvisita, rekvisitahandlare, innovatörer av trolleritrick, och författare som skriver om trolleri som konstart.

Vad vi gör

Seminarier och workshops

SMC anordnar seminarier flera gånger per år för våra medlemmar med välkända föreläsare som lär ut sitt material. Förutom trolleri har vi haft seminarier om regi, mimik, scensminkning och mycket annat.

Möten

Första tisdagen varje månad, hålls månadsmöten i Stockholm med gästföreläsare, öppen scen, tävlingar och andra aktiviteter. Mötena sänds även ut digitalt till alla medlemmar utanför huvudstaden och är ett viktigt inslag i föreningsverksamheten.

Juniorverksamhet

Vi bedriver en omfattande verksamhet för trollkarlar som ännu inte fyllt 18 år. Med egna månadsmöten, gäster, teman och läger får alla hjälp att utveckla och utöka sitt intresse för trolleri samt lära känna andra jämnåriga och skaffa vänner för livet.

Bibliotek

SMC äger en av Europas största samlingar magilitteratur till stor del donerat av medlemmar under föreningens 75-åriga historia. Biblioteket som är beläget i norra Stockholm är ett referensbibliotek som öppnas för medlemmar på begäran.

Tävlingar

Svenska Mästerskapen arrangeras årligen runt om i landet, och Sverige står som värdland för Nordiska Mästerskapen vart fjärde år. Dessa tävlingar är i sin tur kvalificerande till FISM, Europa- och Världsmästerskapen i trolleri.

Senaste nyheter

ÅRSMÖTE I SVENSK MAGISK CIRKEL

SMC Årsmöte 3 december 2023, kl 14.00 (digitalt möte) Dagordning 1.  Öppnande 2.  Parentation 3.  Fastställande av dagordning 4.  Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän,

Läs mer »

Svenska Mästerskapen i Magi 2023

Svensk Magisk Cirkel genomför SM-tävlingar den 2 – 3 september 2023. Tävlingarna genomförs i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm Med reservation för ändringar! OBS!

Läs mer »

Senaste inläggen

Kommande möten och evenmang

  dec
  3
  sön
  ÅRSMÖTE I SVENSK MAGISK CIRKEL
  dec 3 kl. 14:00 – 16:00

  Dagordning
  1.  Öppnande
  2.  Parentation
  3.  Fastställande av dagordning
  4.  Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare, för årsmötet
  5.  Avgående styrelse redogör för verksamheten under året och föredrar räkenskaperna.
  6.  Revisorerna avger sin granskningsberättelse
  7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  8.  Valberedningens förslag
  9.  Val av president
  10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  11. Val av två revisorer och 1 revisorssuppleant
  12. Val av 2 personer i valberedning
  13. Fastställande av avgifter för kommande år
  14. Motioner och propositioner
  15. Eventuella övriga frågor som tagits upp i samband med fastställande av dagordningen. Dessa frågor kan  diskuteras och vid behov hänskjutas till styrelsen.
  16. Mötets avslutande

  Anmälan till årsmöte senast den 1 december till
  info@svenskmagiskcirkel.se