Hoppa till innehåll

Föreningens historia

Skrivet av Christer Nilsson, Sveriges Magi-Arkiv

1946

Det var herrarna Nils Simonsson, Gustaf Lindblom, Björn Barck-Holst, Pontus Lagerberg, Hans Åhrberg, Ernst Sandh och Tore Jensen som den 1 februari 1946 hade samlats på Carlton Hotel i Stockholm för att dryfta möjligheterna ”för bildandet av en landsomfattande organisation av svenska magiker, amatörer såväl som professionella”. En kallelse utsändes till alla som man trodde var intresserade, och söndagen den 3 mars 1946, klockan 13.00, samlades ett 50-tal herrar och en dam – Karadja, maka till Hector El Neco – på Carlton Hotel i Stockholm för att bilda denna rikscirkel för trollkonstnärer.

Svensk Magisk Cirkel skulle tillvarata trollkonstnärernas intressen, skapa möjligheter till bättre kontakter med utlandet och förena medlemmarna genom en egen facktidskrift. Svensk Magisk Cirkels mål var – och är; att främja magin i svenskt kulturliv, att förhindra magiska avslöjanden, att stödja artister i deras utveckling samt att sammanföra medlemmarna under trevliga former. Till ordförande valdes Gustaf Lindblom, tidningens namn blev Trollkarlen, stadgar godkändes och redan nu bestämdes, att man nästa år skulle anordna en stor trolleriföreställning i Stockholm i samband med en trollerikongress. Trollkarlens första nummer utkom i april 1946, och redan till andra numret hade konstnären Evert Myhrman tecknat den trollkarlsvinjett, som fortfarande används. Det är för övrigt Myhrman som även tecknat SMC:s medlemsmärke med de tre tärningarna – för att inte nämna allt annat i den vägen han hjälpte SMC med.

1947–49

1947 års kongress hölls 31/1-1/2 med offentlig föreställning i Stockholms Konserthus Lilla sal på fredagen och på lördagen, då det därefter blev gemensam supé. På söndagen var det sällskaplig samvaro hela dagen med trolleriframträdanden. Klädsel för alla tillfällen var mörk kavaj. I föreställningen medverkade Miller, Carisso, Torello, El Cester, Bertilo, Beité, Holmgren, Danilo, Harries, Zandor, Sundman, Åhrberg, Olai, Mac Urga. Onekligen en riktig mastodontföreställning, som fick bra kritik i samtliga Stockholmstidningar. Båda föreställningarna var slutsålda.

Föreningen höll vår- och höstsammanträden och Byggnadsförenings Restaurang i Stockholm blev ett kärt tillhåll för dessa. Den 30 januari -1 februari 1948 hölls den andra kongressen, även den med två offentliga föreställningar m.m. Vermeyden och Shalimar var de lockande namnen. Föreningen hade redan 160 medlemmar. Här hölls den första tävlingen i trolleri i Svensk Magisk Cirkels regi. Nio tävlande bedömdes av en jury, och första pris gick till Mr Miller.

1949 gavs också två offentliga föreställningar på Konserthuset i Stockholm i samband med kongressen liksom 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 och 1956. Tävlingarna 1949 delades upp i amatörer och övriga. I amatörklassen segrade Gunnar Ousbäck och i övriga Bertilo.

1950–59

1950 kallade man klasserna amatörer och professionella. Av de 16 tävlande placerade sig Gunnar Kullberg bäst bland amatörerna medan Salminen vann manipulationsklassen och Thoki Yenn presentationsklassen.

1951 vann Tornedo de professionellas klass och Gunnar Ousbäck amatörernas.

Vid tävlingarna i Stockholm 1952 erhöll Haakon Edeling SMC:s stora guldring för bästa underhållning och mest vårdade akt – liksom förstapriset i manipulation och presentation! Erik Sandberg tog hem första- priset i nyheter. Den hårdast arbetande av alla under de här första årens kongresser var Nils Simonson. Han var SMC:s ombudsman och kongresskommissarie och kunde verkligen det där med organisation!

1953 var första året då Mr O’Kay skrev sina roliga, trolleriinspirerade snaps- och allsångsvisor till middagarna. Nu hade Tornedo fått sitt genombrott, varit ute i världen och uppträtt, och nu tog han hem Grand Prix i tävlingarna. Marillo fick förstapriset i manipulation och Inge Pedro i presentation. Juryns pris för absolut största muntration gick till Ivankiw. Man hade omröstning om bästa tricket infört i Trollkarlen och 1953 – liksom 1952 – vann Hill. Kräft-Meeting på Foresta var en nyhet för året som kom att upprepas.

1954 års föreställningar på Konserthuset fick övervägande god kritik som vanligt, men ord som ”gammal skåpmat”, ”lamt och dilettantmässigt”, ”fick se samma enkla nummer omserverat” smög sig in ibland. En uppskattad nyhet var trolleritävling för damer, där fyra modiga ställde upp. Sussie O’Kay vann. I herrarnas tävling tog Edeling hem Grand Prix liksom 1:a pris i presentation, Salminen fick 1:a pris i manipulation liksom i nyheter, Sandberg placerade sig etta i micromagi. Nils Simonson fick efter åtta års skapande SMC-arbete föreningens första förtjänsttecken.

1955 fick Reijo Salminen Grand Prix, Hakon Edeling första priset i manipulation och Magini 1:a i presentation. Tävlingar i kort och micro gjorde nu sitt genombrott och här vann Hill respektive Bergöö. Mills recenserade tävlingarna och skrev: ”Till sist har jag sparat El Wido. Hans genomroliga akt utlöste så stormande skrattsalvor att taket kunnat trilla ner.” Och trillade ner gjorde faktiskt taket dagen därpå! När tävlingen i micromagi försiggick i Gillets stora festsal den 20 februari 1955 så brakade två tredjedelar av taket i festvåningen in! Tusentals kilo rappning begravde alla bord – så där kunde kvällens gemensamma middag knappast hållas.

1956 var det 10-årsjubileum. Fred Kaps gjorde givetvis succé vid de offentliga föreställningarna! Ett ovanligt påkostat program med foton på alla artisterna hade framställts. Henry Phillip tog hem rubbet i tävlingarna – trofén, diplom, hederspris och Sfinxen. 1:a pris i presentation Inge Pedro, i manipulation Egelo, i nyheter Magini, i kort Hill, i micro Bergöö. Trolleri-Bazaren hade följande utställare vid detta års kongress: Harries, Swings, Jack Lowely, Aage Rasmussen, Cavalero, Vermeyden. Börje Johnson hade ordnat en utställning av affischer, trollerikataloger m.m. Nämnas kan att man redan vid årsmötesförhandlingarna fastställde datum för vår och höstmöte samt kräft-meeting.

Vid kongressen 1957 var det inga offentliga föreställningar på Konserthuset, som pågått i 10 år. Men tävlingarna fortgick som vanligt. I år tog Bergöö hem rubbet – trofén, diplom, hederspris och Sfinxen. Henry Phillip 1:a i presentation, Ace 1:a i manipulation, Magini 1:a i nyheter, Hill 1:a i kortmagi, Bergöö 1:a i micromagi. Årsavgiften höjdes från 20 kr till 25 kr.

Om det var full fart i två dagar under kongressen 1957, så blev det lite lugnare 1958, då aktiviteterna avverkades under en söndag. Tävlingsresultat: Trofévinnare Marillo, presentation Bergöö, manipulation Lester (f.d. Ace), nyheter Magini, kort Carpelan, micro Bergöö. Som synes så återkom många namn år efter år. Carl-Oscar Howing var 1955-1962 SMC:s ombud i Statens utredning om ”Levande djur i magin”. Trollkarlarnas hundar, duvor, kaniner etc. undgick förbudet mot förevisning – trots att de knappast kan sägas ”utföra verkliga dressyrprestationer”. Nämnas kan att en stadsveterinärs yttrande löd: ”Vid djurs medverkan i illusionistnummer saknas dressyr. Djuren utgör endast ett attribut i illusionistens rekvisita, avsedda att ge numret i fråga en extra publikknipande poäng. Det måste anses att djuren just under denna form av förevisning kunna bliva utsatta för lidande.”

1959 var det åter två fullmatade dagar – söndagens aktiviteter slutade t.ex. klockan 01.30 (fast då var det ju måndag). SMC tog kontakt med Magiska Bröderna och Magiska Sällskapet för att försöka få till stånd bättre kontakt mellan de olika trolleriintresserade, och man beslöt bjuda in medlemmarna i dessa föreningar samt de i Göteborgs Magiska Klubb att gratis övervara tävlingarna vid SMC-kongressen. 55 medlemmar närvarade vid årsmötesförhandlingarna detta år. Trofévinnare blev Bergöö, 1:e pristagare i presentation Marillo, i manipulation Marillo, nyheter Hill och extrapris för komisk akt fick Jonnie Casino. 1:a pris i kort Hill, i micro Carpelan.

1960–69

1960 års kongress höll på i tre dagar – 22-24 april. Detta var den tredje Nordiska Kedjekongressen – den första som hölls i Sverige. 1958 hölls kedjekongressen i Oslo och 1959 i Köpenhamn. Två offentliga föreställningar gavs åter igen på Konserthuset plus en nattiné på Sergelteatern på lördagskvällen. SMC bjöd på morgonkaffe, Nordiska kongressrådet sammanträdde, en bussutflykt kallad ”Mysteriespelens tid”, supé, luncher och kongressmiddag, Magiska Systrarnas damlunch, rekvisitahandlare, sedvanliga tävlingar där juniorernas tävling var en nyhet. Gogia Pasha annonserades som huvudattraktion men han kom aldrig. Det var premiär för det nya nordiska priset Magistenen som vanns av Bergöö. SMC:s trofé gick till Inge Pedro. I presentation vann Edeling, i manipulation Marillo, i nyheter Finn Jon, i kort och i micro Bergöö.

1961 var första gången en SMC-kongress hölls utanför Stockholm. Nyköpings Magiska Bröder med Carboni i spetsen tog hand om arrangemanget i Nyköping och gjorde en annorlunda kongress, som det talades om länge. Carbonita svävade ovanför den helstekta grisen, en lunch blev en pic-nic på låtsas med utflyktskorgar, Sveriges Magi-Arkivs utställning av trollerikataloger från hela världen, foton av trollkarlar och affischer fanns att beskåda, en floorshow i parisisk miljö, utflykt till Nyköpingshus, offentlig föreställning på Teatern m.m. Återigen tog Bergöö hem SMC-trofén, Marillo vann i både presentation och manipulation. Hill vann i nyheter och kort och Bergöö i micro. Vid juniortävlingarna segrade Bruno Slettenmark i scen, kort och micro! SMC:s vår och höstmöten fortsatte regelbundet. Auktioner var flitigt förekommande vid dessa möten. Vid vårmötet 1961 var Fred Kaps gäst (han uppträdde på China-Varietén), och det lockade fler deltagare än vanligt.

1962 ”var ordningen återställd” – två dagars kongress i huvudstaden. I scenmagin kunde man ställa upp både i och utom tävlan. Harries kåserade om trollkarlar han mött. Annars var programmet sig likt. I år fick Carboni & Carbonita SMC-trofén Sfinxen, Carpelan första pris i presentation, Lester första i manipulation, Jonnie Casino första i komisk akt, Bergöö första i micro och Hill första i kort. I juniortävlingarna segrade Bruno Slettenmark igen plus att han vann första priset i nyheter och kort och micro. Kenneth Olofsson vann första priset i manipulation. 1962 var det omfattande verket klart, som Jonnie Casino arbetat på i många år. Ett över 100-sidigt manuskript, som han skänkt till SMC, och som hade namnet ”Svensk bibliografi för trollkarlar”. Häri upptogs över 350 titlar på svensk trollerilitteratur, och Casino hade noggrant analyserat varje bok/häfte. Styrelsen beslutade att utge verket i egen regi i numrerad upplaga.

1963 var det Nordisk Magikongress igen i Stockholm. Sedvanliga tävlingar, besök på Wasa-varvet, offentliga föreställningar på Apollonia-teatern och på China-teatern, seminarium av Anverdi och en kongressmiddag avslutade det hela på söndagskvällen – med 140 deltagare! Roxy var kongresskommissarie och hade en del annorlunda idéer, varför omdömet blev ”Den bästa kongressen hittills”. Magistenen gick till Finn Hauger (Jon), Förstapriserna: presentation Haakon Edeling, manipulation Ron McMillan, nyheter Anverdi, komisk akt Magini, kortmagi Hill, micromagi Bergöö, komisk akt kort/micro Jonnie Casino. Juniorer presentation Kenneth Olofsson, kort och micromagi Bruno Slettenmark.

Årsmötet 1964 – man hade frångått att kalla det för kongress – hölls på Sjöfartshuset, som man använt för höstoch vårmöten. Trivsamma lokaler men inte så gott om plats. Skådespelaren Hans Strååt höll seminarium om ”Att uppträda på scen”. Frågesport med magisk anknytning mellan ett stockholmslag och ett från landsorten. Det sistnämnda vann. SMC-trofén vanns av Inge Pedro, i presentation vann Carboni, i manipulation Bergöö, i komisk akt Jan Sundin, i kort Hill, i micro Jan Sundin. Juniorernas presentationsklass vanns av Kenneth Olofsson – liksom kort och micro.

Vid årsmötet 1965 vann Jan Sundin SMC-trofén samt ett förstapris i micro. Magini fick ett förstapris i presentation, Kenneth Olofsson ett i manipulation, Bengt Bergöö ett i kortmagi. I juniorklassen vann Rappini. Ser i mina anteckningar från tävlingarna att en deltagare sade ordet ”faktiskt” 39 gånger under sin akt.

1966 var det SMC-jubileum och Nordisk Magikongress i dagarna tre. Man höll till på Gillet och en föreställning gavs på Konserthuset och en matiné på China-Teatern. Vid tävlingarna vanns den Nordiska Trofén av Finn Hauger. SMC:s trofé fick Olavi Airaksinen. Segrarna i presentation Saxburger, manipulation Jan Crosby, nyheter Finn Hauger, komisk akt Tiilikainen-Honkanen, kort Hill, micro Torell. Juniorer presentation Jan Swahn, manipulation, kort och micro Gravrok. Som ”vanligt” var ekonomin dålig, så ett upprop gjordes i Trollkarlen om bidrag för att kunna fortsätta med denna utan att höja medlemsavgiften. Ett frivilligt bidrag – TK-femman – kunde sändas in och det kom in 600 kr.

Vid årsmötesförhandlingarna 1967 blev det en livlig diskussion om hur kassörsjobbet sköttes – det fanns medlemmar som inte betalat årsavgiften på tre-fyra år, medlemskorten sändes inte ut, det kom kravbrev till dem som betalt osv. Som plats för nästa årsmöte föreslogs Örebro, då många var positiva till nya försök i landsorten. Tävlingarna hade samlat mindre deltagande än vanligt men priser blev det. Trofén till Björn Lönnqvist, manipulationssegrare blev Al Mico, nyheter och kort Hill, micro Bruno. SMC:s nya klubblokal Nicandervägen 1 i Stockholm invigdes 1967. Här fanns arkiv, bibliotek samt träff en dag i månaden. Några flitiga SMC:are hade gjort ett bra jobb med att omvandla före detta mangelboden till en representativ klubblokal. Ett extra höstmöte utlokaliserades till Uppsala med offentlig föreställning i Nannaskolans aula. Det ordinarie höstmötet hölls på Philipshuset – till halva ordinarie kostnaden mot på restauranglokal. Även höstmötet året därpå blev annorlunda med utflykt till Parken Zoo i Eskilstuna. Här fick trollkarlarna trolla för publiken ute i parken samt gavs en föreställning på teatern.

Örebro Magiska Cirkel tog hand om SMC:s årsmöte 1968. Det inleddes på fredagskvällen med Asarnas afton i ÖMC:s egen klubb- lokal och sen fortsatte dagarna i vanlig stil. Rappini tog hem SMC-Sfinxen och förstapristagarna blev Björn Lönnqvist i manipulation, Marco i blandat trolleri och Hill i kort. 1968 var ett svårt ekonomiskt år för SMC. Man tvingades inställa julnumret av Trollkarlen, så det kom bara två nummer detta år, beroende på att 30 procent av medlemmarna inte betalat sin årsavgift!

1969 inleddes med ett ”höstmöte” i januari. Årsmötet i april blev ett enklare möte på en dag eftersom man i oktober skulle ha den Nordiska Magikongressen i samarbete med Göteborgs Magiska Klubb. Årsmötet hölls på Philipshuset med familjeföreställning och en close up-föreställning men inga tävlingar. Top Hat Festival 1969 i Göteborg blev ett stort arrangemang, delat mellan SMC och Göteborgs Magiska Klubb, med nattiné på Stora Teatern och matiné på Stenhammarsalen med artister inte bara från Skandinavien utan även från Tjeckoslovakien, Australien, Holland och Österrike. 193 deltagare från 11 länder! Göteborgarna hade gjort ett fint jobb – inte minst kommittéordföranden Jean Cennard. Anverdi, David Katz och Al Goshman höll seminarier. Nordiska Trofén, SMC:s trofé och förstapriset i manipulation och i kortmagi gick till Johnny Lonn! Övriga förstapriser: Marillo i manipulation, Metro Magic Show i illusioner, Topper Martyn i komisk magi, Delgado i nyheter, Alfred Hayes i micromagi. I juniorklassen fick Jan Swahn första pris i presentation och Magido i manipulation.

1970–79

Årsmötet 1970 blev också ett endagsmöte med tävlingar, årsmötesförhandlingar, mat och auktion på Palace Hotel. Här hade vice presidenten Lennart Beije goda förbindelser, så detta blev länge SMC:s ”huvudkvarter” och till hyfsade priser. I pristävlingarna tog Johnny Lonn hem Sfinxen (tredje inteckningen i vandringspriset som nu blev hans) samt första pris i kort och i micro. Yan Swahn tog första i presentation och Olavi i manipulation.

1971 firade SMC sina 25 år genom att vara värd för Nordiska Magikongressen den 2-4 april. Den inleddes på fredagskvällen med en offentlig föreställning på Konserthuset. Därefter blev Hasselbacken ”vår magiska borg”. Landshövding Jarl Hjalmarson invigde, Phoa Yan Tiong höll seminarium i både scenmagi och i kort och micromagi, tävlingar förstås, familjeföreställning på söndagen, jubileumsmiddag för 220 personer. Klockan 21:00 på söndagskvällen (fyra och en halv timme försenat) kunde prisutdelningen äga rum. Många kallade de här dagarna för ”kongressen som aldrig slutade”. Nordisk Mästare blev Jan Crosby, 1:a i presentation Christian Thomsen, 1:a i manipulation Ken Hardy, 1:a pris i nyheter Magini, 1:a pris i komisk magi Yan Swahn, 1:a pris i kort Ulf Agdur, 1:a pris i micro Gert Malmros. Nordisk Juniormästare Thordini, 1:a pris i presentation Rolf Pihlgren, 1:a pris i manipulation Don Carlo. Nordiska Magi-Unionens hederspris ”Magiens trofaste riddare” utdelades i år för första gången, och titeln gick till Magini. Ganesh skänkte ett av honom målat standar till SMC, vilket fortfarande gör sin tjänst vid högtidliga tillfällen. Standaret gjorde sin första tjänst vid höstmötet på Palace Hotel. Till den 90 minuter långa trolleriföreställningen på Vuxengymnasiets aula hade 150-tal pensionärer inbjudits och skjutsats av Lionbröder.

1972 förlades än en gång årsmötet i Nyköping. Det första Gästabudet hade ju blivit succé – detta blev ”en utomordentlig succé” skrev Terje Nordnes i Trollkarlen. Nyköpings Magiska Bröder fick jobba hårt, för Stora Hotellet, där allt försiggick och där alla bodde, hade ingen scen i Rotundan, så scenen byggde de plus bakgrund och ridå. Säkringarna var tyvärr inte dimensionerade för strålkastare etc, så mitt under showen blev det svart. Alla tog det som tur var med en klackspark. Väggarna runt om var dekorerade med trolleriaffischer från Sveriges Magi-Arkiv. 175 personer hade lockats hit och de bjöds på dealer-show, supé, dans, show, bokbytarhörna, magiska filmer, seminarium med William Zavis, tävlingar m.m. Årets svenske mästare samt 1:a i manipulation blev Max Milton, 1:a i presentation Sanelli, 1:a i kort och i micro Bruno Slettenmark, extrapris för glad underhållning Maxon, Outstanding performance Jonnie Casino. Svensk juniormästare Lars Holmander. Hela kongressen filmades.

Vid höstmötet 1972 prövade man en lagtävling i trolleri. Stockholm, Uppsala och Nyköping ställde upp med tre man var, och Stockholmslaget med Ulf Agdur, Max Torello och Johnny Lonn vann och fick 600 kr.

Årsmötet 1973 hölls på Palace Hotel i Stockholm. På fredagen träffades man i SMC-lokalen, som nu låg i Palace Hotels källare Dalagatan 61. Denna lokal, som det nu också var invigning av, var ordnad av Lennart Beije – som det mesta dessa år! Och medlemmar hade fritt tillträde till denna när så önskades – det var bara att visa upp giltigt medlemskort i Palace Hotels reception. Torello visade kongressfilmer och så åt man i restaurangen med efterföljande floorshow. På lördagen var det tävlingar, Topper Martyn höll seminarium följt av middag med underhållning. På söndagen fortsatte tävlingarna och dagen avslutades med en familjeföreställning på Matteusskolan. Tävlingsresultaten: 1:a i scenmagi Melini & Melita, 1:a i kort Hill, 1:a i micro Florentin. Juniorer 1:a i scenmagi och i kort Lars Holmander.

Programmet vid årsmötet 1974 var identiskt med förra årets, förutom att William Zavis höll i seminariet och att tävlingarna och familjeföreställningen hölls på Svenska Philips Studioscen. 327 medlemmar hade SMC nu, varav en kvinna och 35 juniorer. Magiska Brödernas bibliotek har införlivats med SMC:s. 1:a pris scenmagi och i micro Ulf Agdur, i kort Max Milton. Juniorer 1:a pris i scenmagi El Mando, i kort Kimmo, i micro Aktino. I september 1974 hölls den Nordiska Magikongressen åter i Sverige, och det var Örebro Magiska Cirkel som tog på sig detta stora jobb – i samarbete med SMC. Och det blev en bra kongress! Allt ägde rum under samma tak – Medborgarhuset. Invigning, åtta rekvisitahandlare på plats, tävlingar (59 tävlande!), supé med dans (det har man inte numera), festbankett, seminarium med Finn Jon och offentlig familjeföreställning hanns med på de tre dagarna. Marillo vann Nordiska trofén, 1:a pris i presentation Jorma & Aino Airaksinen, 1:a i manipulation Raimo Patronen, 1:a i kort Lennart Green, 1:a i micro Max Milton. Juniorer: 1:a i scenmagi Don Carlo, i kort Aktino, i micro Black Bert. Johnny Lonn hade en hand med i höstmötet detta år. Det kunde man nästan gissa sig till, eftersom det tävlades om kvällens långsammaste trick, snabbaste trick, kuligaste trick och sämsta trick!

Årsmötet 1975 hölls på S/S Bore, och deltagarna åkte Stockholm-Åbo. En trevlig resa med många deltagare, sightseeing i Åbo, tävlingar. Tyvärr var standarden så låg att några priser inte kunde delas ut. 1976 fyllde SMC 30 år, och det firades 5-7 mars med jubileumsföreställning på Jarla-Teatern på fredagskvällen. På Hotel Birger Jarl var det på lördagen invigning (dit Konungen inbjudits men han hade inte tid att komma) och utdelning av plakett med ingraverat namn till de inbjudna 47 trollkarlar, som varit med sedan 1946. 31 hade kommit. Tävlingar, kort och microföreställning, seminarium av Pavel, jubileumsmiddag (235 deltagare). På söndagen var det årsmötesförhandlingar, nytt seminarium av Pavel, familjeföreställning på Jarla Teatern. Tävlingsvinnare var Marillo – SMC:s trofé Sfinxen och första pris i scenmagi, första pris i scenmagi juniorer gick till Don Carlo. På höstmötet hade man premiär på SM i ett-trick. Omväxlande underhållning som Bergöö vann.

1977 startade SMC:s trolleriskola på Thilos Bar med Johnny Lonn som rektor. Thilo var SMC-are och baren låg i Hotel Birger Jarl, och här fick SMCare ofta samlas. Trolleriskolan var endast avsedd för SMC:are. Tyvärr självdog skolan på grund av bristande intresse – alla tyckte väl att de var fullärda… SMC har sagts upp från klubblokalen Dalagatan 61, men SMC:aren Kurt Åström har erbjudit SMC en liten lägenhet i Gamla Stan, Johannesgränd 4.

”Magisk Weekend” kallades SMC:s årsmöte 1977, och det hölls på Standard Hotel i Norrköping. Det var Moderna Illusionisters Cirkel som höll i detta, och som alltid när nya arrangörer träder till så prövades nya idéer. På fredagskvällen blev det pyttipanna varpå MIC:arna svarade för underhållningen. På lördagen var det rekvisitahandlare, och Magi-Arkivet hade lagt fram pärmar med trolleriklipp, fotografier m.m., affischer samt trolleritidningar från hela världen. I samband med invigningen var det dealershow. Tävlingarna gällde här SM i underhållningstrolleri – hela publiken röstade på bästa underhållaren. Regissör Norberg höll seminarium i scenteknik m.m. Supé, dans och underhållning. På söndagen höll Mr Vallentin ett fördrag om ”Magiens historia”, det blev SM i ett-trick, Non-Stop-Magic-Show – och så kaffe och tårta (när får man det nu för tiden på ett trollerimöte?). Mötet gick med nära 5:000 kr i överskott – hade visst inte hänt sedan Nyköpings Magiska Gästabud. Svensk Mästare i underhållningstrolleri blev Ulf Agdur, juniormästare Worlando, i ett-trick micro Kimmo och ett-trick kort Curtelle. På årsmötet 1977 informerade bokförläggaren och SMC:aren Åke Hallberg om planerna att ge ut en trolleribok i samarbete med SMC. Medlemmar, som var intresserade att medarbeta, fick anmäla sig och sända in sitt manus, som sedan nagelfors ur alla synvinklar av en kommitté. Ett och ett halvt år senare var boken ”Trolleri som hobby” klar, och att den blev bra vet ju alla! Vid höstmötet 1977 hölls först möte på Sjöfartshuset med tävling i ett-trick, seminarium av regissören Charlie Stone samt mat, varefter vi besökte Casinorevyn Bluffmakarna, där en hel del trolleri förekom.

Årsmötet 1978 skedde ombord på Wellamo Stockholm-Helsingfors. Väl framme tog de finska vännerna i Taikapiiri hand om oss och förde oss till sin lokal. Gentleman Jack höll så seminarium på båten, tävlingar, filmvisning, alla måste visa ett trick – 35 gjorde det också, vilket var kul! Från årsmötesförhandlingarna kan nämnas att Zania Zemona planerade att stämma redaktören för Trollkarlen för hans recension av Zemonas tävlingsakt vid Nordiska Magikongressen i Göteborg (denna arrangerades helt av GMK, varför den inte omnämns här). I scen och micro segrade Tim Star, i kort Kimmo. Höstmötet blev en minikongress på Stadshotellet i Enköping. SMC hade fått ett erbjudande att till överkomligt gage få besök av Goshman, och det måste tas tillvara. Och Curtelle ville som vanligt ha ut mötet utanför Stockholm – och så blev det. På lördagsmorgonen gjorde Jan Crosby en utbrytning hängande i en stor mobilkran mitt på torget. Förhandlingar, en close up-show och så föreställning på teatern. Beklagligt nog föll Carbonita bakom scenen nerför en trappa och bröt en arm, fick föras till sjukhus, men föreställningen gavs lite försenad. På söndagen var det ett-trickstävling och mycket imponerande Goshmanseminarium. Ett extra höstmöte hölls detta år. En trollkarl – Jack Evans – som arbetat på lyxkryssaren Royal Viking Star i nära fem år, skulle komma till Stockholm, och Curtelle och Sverker Wiman fixade till detta möte. Och det blev förutom trolleri av många medlemmar en fartfylld show av Evans i en artistkostym som inte kan beskrivas. Dessutom gav han ett seminarium! Den lilla lokal som genom Kurt Åströms insats gratis ställts till SMC:s förfogande har kunnat utvidgas. Denna källarlokal – en f.d. ramverkstad såg vid övertagandet ut ”som katakomberna i Paris för flera hundra år sedan” som Roxy skrev. Men det blev en härlig lokal – inte minst tack vare Evert Myhrmans dekorativa väggmålningar. Det elektriska fixades av Mr Sim. Leif Olberius’ pappa ställde upp med allt murarbete. Golvet reglades av Mr Sim och Lennart Beije – och när de ändå var i farten sänkte de taket! Gunnar Höpner och Mr Sim satte plattor i taket. Ulf Agdur, några juniorer och Gunnar Höpner fixade alla fönster. Lars Klingberg och Kimmo målade väggar. Heltäckningsmatta lades in av Gunnar Höpner och Johnny Lonn. Ann-Britt Beije och Irene Lonn städade. Roxy monterade upp ridån som Beije fixat av Palace Hotel och som Sims fru tvättat och sytt om. Många fler hjälpte till och andra skänkte pengar. Det kan man kalla ideellt arbete för magin! Skulle detta fungera idag? I oktober 1978 arrangerade Ken Hardy’s Trolleriklubb i samarbete med SMC Öppna Junior SM – Sveriges första – i Karlstad. Sju ställde upp i kort (vanns av Basberg), fem i micro (vanns av Erlingso) och tolv i scen – och svensk juniormästare blev John Houdi. En familjeföreställning och ett seminarium med Ken Hardy fyllde de två dagarna.

Årsmötet 1979 hölls på restaurang Karelia i Stockholm under två dagar. Kvällen före var det träff i klubblokalen. Tävlingarna – restaurangen hade en teater – var tydligen inte av så hög klass för det enda förstapriset som utdelades var i micro och gick till Florentin. Juniorerna var bättre – förstapris i scen gick till Tomino, 1:a pris i manipulation till Leif Olberius. Ulf Agdur höll seminarium och en familjeföreställning gavs. Öppna Junior-SM i strålande pingstväder vid SMC:aren Sverker Wimans Sommarro i Örebro blev en heldag 10:00-24:00. Kvällen före hade juniorerna seminarium av Kimmo m.m. och kvällen efter gavs en offentlig föreställning m.m. 24 (!) juniorer tävlade på pingstdagen och alla var säkra, duktiga och underhållande. Svensk Juniormästare: Leif Olberius. Allmän magi vanns av Houdi, manipulation av Leif Olberius, illusioner, kort och close up av Erlingso. Mest underhållande var Nylandros akt. En ”tricknick” på Djurgården gjorde man i juni detta år liksom en kräftfest. Vid höstmötet utnyttjade man klubblokalen till morgonkaffe och förhandlingar, varpå man förflyttade sig till Komediteatern, Gröna Lund, där en nästan utsåld familjeföreställning gavs.

1980–89

Vid årsmötet 1980 höll David Berglas ett seminarium. Söndagen avslutades med en offentlig föreställning på Jarla Teatern. Roberto blev Svensk Mästare vid tävlingarna. I juniorklassen vann Tommy Aarna kort, Ola Åhman close up, Tomino scenmagi. Sveriges Television inbjöd alla medlemmar i SMC att deltaga i ”TV-Mästerskapet i trolleri 1980”. Två kvalificeringsomgångar hölls, en i Göteborg och en i Stockholm, varvid 15 som skulle tävla i fem utslagstävlingar utsågs. Varje deltagare skulle visa ett scennummer på fem minuter och ett close up nummer på en minut. Programmen sändes mellan den 7 december och 10 januari. Juryn utsåg Carl Arthy till segrare, och han fick 15 000 kr som utbetalades till SMC och att användas till resestipendier för medlemmar. Vid höstmötet höll El Duco ett seminarium och en minitävling (max två minuters akt) i salongsmagi genomfördes – allt på Hotel Birger Jarl.

1981 slog man samman årsmötet med Junior-SM på Hotel Birger Jarl och Jarla Teatern i Stockholm. Kort och close up-tävlingar på fredagen, scentävlingar på lördagen, Conny Ray-seminarium och offentlig föreställning på söndagen. Seniorer och juniorer blandades och det blev sammanlagt 43 tävlande! Svensk Mästare blev Roberto. 1:a pris i kort Ulf Agdur. Svensk Juniormästare och 1:a i allmän magi blev Mr Magino (senare känd som Joe Labero). 1:a i manipulation Worlando, 1:a i komisk akt Jardino, 1:a i kort och 1:a i micro John Houdi. På höstmötet hade vi fint främmande – Harry Lorayne höll ett fyra timmar långt kortseminarium – eller kanske snarare en uppvisning. I september 1981 var det åter dags för Nordisk Magikongress i Sverige, och denna gång valdes Hotel Skogshöjd och EstradTeatern i Södertälje. Seminariehållare var Perino, Gentleman Jack och Jan Torell. Sveriges Magi-Arkiv hade ett rum fyllt med Magic Memorabilia. Dealershow. Galashow och familjeshow. Höjdpunkter här var väl Yan Swahn, John Houdi, Gentleman Jack, och Tornedo! Nordisk Trofévinnare och 1:a i manipulation blev Davido. 1:a i allmän magi Rollux, 1:a i illusioner Laurex, 1:a i komisk magi Hörninini & Miss Lola, 1:a i kort Peter Rosengren, 1:a i micro Perino. Juniorer 1:a i allmän magi Robert Jägerhorn, 1:a i manipulation Jarmo Salonen, 1:a i kort och i micro John Houdi.

1982 gjorde fyra SMC:are ”uppror” mot Bokförlaget Spektra och Åke Hallbergs utgivning av trolleriböcker, vilka ”gör avslöjanden av sådan art att de utan tvekan strider mot cirkelns stadgar”. Detta togs givetvis upp på årsmötesförhandlingarna vid årsmötet som hölls i SMC-lokalen. Styrelsen stödde emellertid ”Hallbergs skadliga verksamhet” och stod på hans sida. Tävlingarna vid årsmötet 1982 hölls på Komediteatern, Gröna Lund. Sen gick man ombord på M/S Prinsessan, där vi under färden Åland t.o.r fick seminarium med Gert Malmros och ett överraskande gästspel av Billy McComb. Av seniorerna vann Ulf Agdur och av juniorerna Magito. SMC fick detta år den största, bästa, innehållsrikaste och elegantaste matrikel (nr 15 i ordningen) föreningen någonsin haft tack vare Bokförlaget Spektra.

Detta år gick Nordiska Magikongressen i Fagernäs, Norge, och SMC ordnade en bussresa dit. Det blev en trevlig färd för oss 19 – och som tur var hade någon en almanacka med kartor i, för bussföraren hade ingen karta och trodde vi skulle till Oslo. Kräftfesterna fortsatte – nu oftast i Sanellis trädgård. Höstmötet inleddes med en privatvisning av David Copperfields film ”Terror Train” på en biograf. Resten av mötet ägde rum på Birger Jarl med bl.a. SM och JSM-ävlingar i close up och kort. Juniortrofén gick till Strandbini liksom förstapriset i både kort och micro. Trofén till bäste senior gick till Ulf Agdur.

Årsmötet 1983 hölls i Enköping. På Medborgarhuset hölls tävling i barntrolleri (den första) – Ulf Agdur blev Svensk Mästare. Övriga aktiviteter ett seminarium med Roy Roth och ett med Gentleman Jack, close up-tävlingar m.m. skedde på Hotel Park Astoria. 1:a pris i kort fick Joachim Solberg, i close up Roberto. 1:a i micro juniorer blev Leif Olberius. SMC hade tagit fram en 25-årsnål, som delades ut för första gången vid Nordiska Magikongressen i Örebro. 7 medlemmar fick då nålen. Kongressen tas inte med här då den helt arrangerades av Örebro Magiska Cirkel som fyllde 35 år. Nämnas bör dock att Nordisk Mästare blev SMC:aren Roberto. Höstmötet hölls på Vår Teater i Skärholmen. SM (segrare Ebi) och JSM (segrare Jozima) avverkades och Stephen Tucker höll två seminarier. Årsmötet 1983 hölls i Enköping. På Medborgarhuset hölls tävling i barntrolleri (den första) – Ulf Agdur blev Svensk Mästare. Övriga aktiviteter – ett seminarium med Roy Roth och ett med Gentleman Jack, close up-tävlingar m.m. skedde på Hotel Park Astoria. 1:a pris i kort fick Joachim Solberg, i close up Roberto. 1:a i micro juniorer blev Leif Olberius.

Årsmötet 1984 hölls på Stadshotellet i Karlstad där man även hade utlyst öppna SM och JSM. Kort och micro på fredagskvällen, scentävlingar, seminarium av Gentleman Jack och galashow på Karlstads Teater med efterföljande supé, seminarium med Marconik och familjeföreställning. Svensk Mästare blev Roberto, 1:a i allmän magi Ebi. Svensk juniormästare blev Holtini. Bästa underhållande akt var Love. Något SM kunde inte delas ut i kort och micro p.g.a. för få deltagare men Göran Strandberg fick högsta poängsumman i båda grenarna. Den 28 april invigdes SMC:s nya klubblokal Norrtullsgatan 38 genom visning av denna samt en trolleriföreställning i teaterlokalen en trappa upp, som stod gratis till SMC:s förfogande då och då mot att församlingen fick lite trolleriunderhållning – det hade Lennart Beije fixat, förstås! I denna hölls månadsmötena första tisdagen i varje månad (utom sommartid). Höstmötet 1984 blev ett tredje Nyköpings Magiska Gästabud, arrangerat av Nyköpings Magiska Bröder. Vi höll till på Scandic Hotel med magisk loppmarknad, förhandlingar, ”Mentala vibrationer” med Dusenberg, ”Röda och svarta kort” med Lennart Green. Galaföreställning på Nyköpings Teater – och så tillbaka till hotellet för vickning och premiär på table hopping (fast det visste vi inte att detta skulle komma att heta). Dag två: Utflykt till Sveriges Magi-Arkiv, filmer, seminarier med Bo Thomasson och Joachim Sohlberg, SM i ett-trick, familjeföreställning på teatern. Offentliga föreställningar gavs parallellt på tre orter runt Nyköping. 20 tävlade (Ebi vann), 200(!) personer kom, och alla var nöjda!

När SMC 1985 hölls sitt årsmöte i Uppsala, arrangerat av Uppsala Magiska Bröder, kom ett 100-tal personer – en ganska normal siffra. På fredagen höll Mark Leveridge seminarium. På lördagen var det tävlingar, seminarium av Terry Seabrooke, magiska rundvandring i Uppsala, galamiddag med underhållning. På söndagen seminarier med Conny Ray och Joachim Solberg, barntrolleritävling och två offentliga föreställningar. 1:a pristagarna: scenmagi Roberto, close up Larry John, barntrolleri Mac Tony. Juniorer: scenmagi Holtini, barntrolleri Martin Koch, close up John Lindqvist. I kort blev det inga förstapriser. SMC:s höstmöte hölls detta år i samband med ”The Scandinavian Open in Restaurant Magic”, som David Katz Productions och Curtelle Magic arrangerade i Enköping 15-17 november. Tävling i mitt värsta trick, ett-trickstävling, seminarier med Richard Ross och Finn Jon, familjeföreställning, men största intresset tilldrog sig givetvis restaurangtrolleriet med ett förstapris på 15 000 kr. Den summan vanns av Gert Malmros.

SMC:s årsmöte i mars 1986 ordnade Mr Matti i Lidköping – ett årsmöte gjort av en enda man. Det hela gick ihop sig trots bara 90 deltagare och en för trolleriföreställningar likgiltig Lidköpingspublik. På fredagen var det en offentlig barnföreställning i Lidköping och en i Götene samt en ett-trickstävling. På lördagen tävlingar, seminarium av Flip, en offentlig galaföreställning. På söndagen seminarium av Gert Malmros, barntrolleritävling, nytt Flip-seminarium och en offentlig familjeföreställning. Ett-trickstävlingen vanns av Wic Mac (Häckner) liksom scenmagin juniorer och close up juniorer. Scenmagin seniorer vann Roberto, close up Dusenberg och barntrolleri Gay Ljungberg. Den 11 mars 1986 blev en historisk märkesdag för SMC. En samling medlemmar med president Stefan Haglund och Jarl Hjalmarson i spetsen släpptes in i statsrådet/kulturministern Bengt Göranssons tjänsterum. Helt plötslig hade en duva producerats och en kanin framtrollats. Presidenten framförde SMC:s ärende om stöd inför det stundande 40-årsjubiléet. Statsrådet var positiv och nämnde att han uppskattade konstarten trolleri. Det blev till slut ett kulturbidrag på 30 000 kr och ett uttalande om att trolleri är kultur. Vid Nationaldagsfesten på Solliden utdelade H M Konungen en fana till Svensk Magisk Cirkel. SMC:s 40-årsfirande skedde i samband med att SMC var värd för Nordisk Magikongress i Stockholm. Under hela fyra dagar pågick aktiviteterna på Hagalundssalen, Hotell Flamingo, Stadshuset, Intima Teatern. Det var workshop med Gay Ljungberg, close up-show med Juan Tamariz och Joe Siegel, invigning, tävlingar, seminarier med Conny Ray, Manfred Thumm, Wizardo, Juan Tamariz, Joe Siegel, Socrate, två galashower, galamiddag med världsrekord av Topper Martyn (55 trick på 4 minuter). Detta arrangemang var årets höjdpunkt och kanske den största satsning SMC gjort? Finn Aspen vann scenmagin – men först var Roberto segrare. Finland lade in en protest och efter omräkning m.m. så gick Finn Aspen ut som segrare – tråkigt med sådana här fadäser. I Juniorklassen vann Wic Mack liksom i close up. Close up seniorer vanns av Love. Vid höstmötet i samlingslokalen ovanför klubblokalen var den stora attraktionen en auktion på Bertilos efterlämnade rekvisita. Intresset var stort.

Desto mindre var det vid årsmötet i Örebro mars 1987. 45 medlemmar kom. På lördagen gav Lars-Peter Loeld sin show, tävling i scenmagi avverkades varefter en buss kom och hämtade oss till Högskolans restaurang, där vi tillsammans med Örebro Magiska Cirkels vårfestande vänner åt och såg en show. Sammanlagt var vi nu 176 personer. På söndagen var det årsmöte, seminarium med Stephen Tucker och close up-tävling. Seniorsegrare i scenmagi Ebi och i close up Matti Romu. Juniorsegrare i scen och i close up Wic Mack. Nya regler för alla nationella tävlingar fastställdes och godtogs vid detta årsmöte. Höstmötet – dvs. förhandlingarna – hölls i samband med Magisk Weekend i Helsingborg. Detta upprepades 1988, 1989 och 1990. Årsmötet 1988 på en dag hölls i Trappan, Vällingby Centrum. SM i barntrolleri (vanns av Mr Zeth), auktion på Max Torellos efterlämnade rekvisita och frivilligt trolleri efter middagen.

Årsmötet 1989 varade också bara en dag – i Matteussalen ovanpå SMC-lokalen i Stockholm. Seminarium med Gay Ljungberg och SM i scenmagi. Juniorsegrare blev Dannyman och segrare i seniorklassen blev Wic Mack, som fick bl.a. en videobandspelare.

Årsmötet 1989 varade också bara en dag – i Matteussalen ovanpå SMC-lokalen i Stockholm. Seminarium med Gay Ljungberg och SM i scenmagi. Juniorsegrare blev Dannyman och segrare i senior- klassen blev Wic Mack, som fick bl.a. en videobandspelare. 1989 skulle Nordisk Magikongress hållas i Sverige, och tack vare ett förmånligt förslag från det nybyggda Culturum i Ny- köping, så blev det åter Nyköpings Magiska Bröder som fick ta på sig jobbet. Lite annorlunda programpunkter blev det som vanligt i Nyköping… Jonnie Casino utlovade en kvarts miljon till den som kunde få honom att skratta. Filmen ”Dantes Mysterier” (1931) visades. Seminarier av Kurt Flemming, Erhard Liebenow, Charlie Rivel Jr, Cha ́Peau. De 15 rekvisitahandlarna hade ett helt hus för sig själva. Invigningen skedde på Nyköpings Hus ́ borggård med bl.a. en gycklarföreställning, varefter alla tågade ner i källarvalven för att äta, och här fick de en överraskning – David Copperfield i en egen hög person dök upp! Tävlingar tog upp en stor del av dagarna, Skandinaviens största trolleriloppmarknad hölls, en offentlig galashow och en familjeshow gavs och på biblioteket i Culturum hade Sveriges Magi-Arkiv en utställning och Arkivets lokal stod också öppen för besök. Över 250 deltagare. 1:a pris i scenmagi Riku & Maarit, i kortmagi Peter Strauss, i micromagi Benny Bresciani. Juniorer 1:a pris i scenmagi El Steno, i micro Dannyman.

1990–99

Årsmötet 1990 lades i Enköping. Seminarium med John Houdi och föredrag av Ken Hardy, tävling i underhållningstrolleri, som vanns av Olav Holten, och i restaurangtrolleri, som vanns av Per Eklund. Ämnet för årsmötet var det drastiska ”Ska föreningen läggas ned eller finns det en vision inför 2000-talet?” Styrelsen ansåg att SMC befann sig i kris. Medlemsantalet sjönk stadigt, medlemsaktiviteten var mycket låg, engagemang för föreningen saknades. Man presenterade Vision 2000. Efter detta så började styrelsen ”sin nya och ambitiösare aktivitet”. Ett seminarium med Petrick & Mia i maj, en kväll på SAMI:s lokal med John Lindqvist, Anna Tornhagen och D.D. Legend och en juniorshow i december. På grund av hög kostnad och upprepade inbrott har SMC sagt upp sin lokal Norrtullsgatan 38. Den lilla biblioteks ”skrubben” hyrs fortfarande.

1991 hölls ett bokseminarium i februari, ett seminarium med Daryl Martinez i februari och ett årsmöte i Norrköping. Här gästades vi på lördagen av J. Chandler Brown, som gav ett seminarium. Tävlingar och årsmötesfest med underhållning på Teater Fåfängan. På söndagen visades den trolleriutställning som Stadsmuseet i Norrköping gjort och som presenterar Max Hofzinser och Harry Harries. På museets teater gavs en familjeföreställning. Den 15 december gav SMC en Magisk Julvarieté på Komediteatern vid Gröna Lund.

Årsmötet 1992 hölls på Star Hotel, Sollentuna. Men redan på fredagskvällen var en hel del och såg Joe Labero på Berns och fick träffa honom efteråt. På lördagen höll Tom Stone ett seminarium, det blev tävlingar, en stor festföreställning och förhandlingar (15 procent av medlemmarna har ej betalt avgiften, ekonomin är under isen, Eva Nordnes skänkte återigen 10 000 kr till SMC, förslaget om associerade medlemmar (Vision 2000 röstades ned). Söndagen inleddes med ett ”samlarsymposium” med Topper Martyn och Christer Nilsson, lett av David Philipson vilket följdes av en offentlig familjeföreställning. Som vanligt var det få lekmän som lockats till denna… Holtini vann barntrolleritävlingen och Tom Stone tablehoppingen. Vid maj månadsmöte höll James Randi ett ”seminarium”. Höstmötet hölls i samband med Nöjesmässan på Stockholmsmässan i Älvsjö, där SMC hade en monter. Många trollkarlar deltog aktivt i mässan, så det var mycket att titta på. I ett avskilt rum hölls SMC-förhandlingarna. Vid novembers månadsmöte berättade Inge Pedro artistminnen. Mötena hölls numera på Restaurang 66:an.

1993 inleddes med ett seminarium av Jay Scott Berry. Årsmötet i ABF-huset, Sveavägen, lockade med Patrick Page och The Goodlooking Brothers samt tävlingar, som vanns av Mr Polo. Under hösten gjorde Harald Treutiger avslöjningar av illusioner i en TV-serie. Ett stort antal SMC:are protesterade och avslöjningarna upphörde.

1994 års Nordiska Magikongress, eller Kedjekongress som det också kallas, hölls på Frimurarehotellet i Linköping 12-15 maj. ”Seminarier utan motstycke” lovades och de var Johnny Lonn, Lennart Green, J. Johnsson, Chris Power, Juan Tamariz, Philippe Socrate. Detta till trots blev det knappast en kongress att minnas – gjord lite med vänsterhanden – och på ett hotell föga lämpat för en trollerikongress. Nordisk trofé vanns av Markoo & Elena Karvo. Inga förstapriser delades ut. Årsmötet 1995 hölls på Restaurang 66:an i Stockholm. För trolleriet på detta svarade ett par juniorer som inträdestrollade. Höstmötet 1995, som skulle hållits i Norrköping, blev inte av eftersom Aldo Colombino med en veckas varsel ställde in sin Sverigeturné. Verkar ha varit ett föga givande år för SMC!

Årsmötet 1995 hölls på Restaurang 66:an i Stockholm. För trolleriet på detta svarade ett par juniorer som inträdestrollade. Höstmötet 1995, som skulle hållits i Norrköping, blev inte av eftersom Aldo Colombino med en veckas varsel ställde in sin Sverigeturné. Verkar ha varit ett föga givande år för SMC!

1996 firade SMC sina 50 år med att hålla i Nordisk Magikongress. Det blev Scandic Crown Hotell, Stadshuset och Södra Teatern – inte precis de billigaste ställena i Stockholm. Det var lectures med Richard Bloch, Davide Costi, Bob Wooding (ballonger), Finn Aspen, Göran Strandberg. Galamiddagen hölls i Blå Hallen och blev festlig förstås med artister som Roy Davenport, Paul Daniels och Amos Levkovitch. Nattinén var dock inte så uppskattad. Att ingen Nordisk Trofé kunde utdelas säger väl något om kvaliteten på tävlingarna. 1:a pris i scenmagi gick till Ebi & Hanna, 1:a i close up i juniorklassen till Jonas Meyer. Den 15 maj hade SMC fått ett erbjudande att svara för en hel dags trolleri (15:00-20:00) i Kungsträdgården i Stockholm. Ett 20-tal medlemmar ställde upp och trollade på stora scenen, på dansbanan och i ett tält – trots regn och kyla. Aldo Colombino, Jarle Leirpoll och Petrick & Mia höll seminarier för SMC:arna under hösten. SMC hyr fr.o.m. årsskiftet 1996 en bibliotekslokal. Med ett par medlemmars hjälp fick bibliotekarien Per Blomqvist – efter mycket jobb – allt så småningom på plats. Alldeles om hörnet finns här ett Medborgarhus, där SMC kan hyra olika lokaler vid behov. Och vid februari månadsmöte 1997 gjorde man det och hade bl.a. köp, sälj och byt.

Även årsmötet 1997 hölls här. Man började med att auktionera ut Terje Nordnes efterlämnade rekvisita. Efter årsmötet höll John Houdi ett seminarium. Här introducerades även SMC:s hemsida via projektor och dator så att alla medlemmar som var närvarande kunde se hur den såg ut. 16 akter var anmälda till tävlingarna. Efter middag var det en föreställning, och pristagarna fick sina priser. Svensk Mästare i barntrolleri blev Göran Klyve och högsta poängsumman av alla fick Dannymans kortakt, så han blev årets Svenske Mästare. På söndagen gavs en offentlig, omväxlande föreställning (13 artister) på Komediteatern, Gröna Lund. Månadsmötena hölls numera på Restaurang Las Vegas, Restaurang Camarillo och senare på Gröne Jägaren. Ingen av dessa var någon höjdare att hålla trollerimöten på. Carl Oscar Howings efterlämnade trolleriböcker och rekvisita auktionerades bort vid ett möte, Steve Bedwell höll seminarium på ett annat t.ex. Det har blivit lite av en tradition att SMC:s står för en liten nordisk träff under världskongresserna, och så var det också vid FISM-kongressen i Dresden.

1998 kunde ingen förening arrangera Nordisk Magikongress, så då satsade SMC lite extra på sitt årsmöte istället. Orten blev Skänninge och de lockande artisterna var Eugene Burger, Luis de Matos, Roy Davenport, Jan Torell, Guy Hollingworth, Carl-Einar Häckner, LP Loeld, Conny Ray, Thord Junge. Conny Ray höll trolleriskola för Skänningebarn, tävlingen i SM var en offentlig föreställning, galaföreställning (helt utsåld) och familjeshow (helt utsåld) på Centrumbiografen, kongressmiddag med tablehopping. I barntrolleritävlingen vann Holtini, i scen delades inget första eller andrapris ut. Kanske bör man nämna att högmässan klockan 11:00 på söndagen var utlyst med rubriken ”Var Jesus en trollkarl?”, men högre ort förbjöd denna text.

Årsmötet 1999 varade en dag och hölls på Nürnberghuset i Stockholm. Tävlingar i scenmagi, barntrolleri och close up samt tablehopping vid middagen, som följdes av trolleriföreställning. Lennart Green höll seminarium. 1:a pristagare blev i scenmagi och i barntrolleri Rolf Isberg, i close up Peter Gröning, i bordstrolleri Rolf Carlsten. SMC:s ekonomi under året var så dålig att medlemmarna fick avstå från ett av de fyra nummer av tidningen Nordisk Magi, som de ska ha årligen. Joshua Jay höll seminarium på ett månadsmöte på Restaurang Cirkeln i Stockholm och Rafael Benatar höll ett på ett annat möte på ABF-huset.

2000–

Årsmötet år 2000 hölls även det i Nürnberghuset i Stockholm. I tävlingarna ställde bara 8 trollkarlar upp (mot 17 året dessförinnan). 1:a priset i barntrolleri tilldelades Fredrik Eklöv. Tom Stone höll seminarium. Efter maten blev det en kvällsföreställning. Vid årsmötesförhandlingrna tillsattes en ”framtidsgrupp” som skulle se över SMC:s situation. Gruppen kom den 13 december 2001 med ett betänkande på 8 sidor. Daryl gästade ett av SMC:s månadsmöten detta år.

Årsmötet 2001 genomfördes på Hotell Birger Jarl. Tom Stone fick första pris i close up. John Houdis juniorpris tilldelades Tomas Krümmel. Någon svensk mästare korades inte. John Houdi, Tom Stone och Peter Rosengren höll seminarier. Vid månadsmötena höll Rich Marotta, Carl Andrews, David Harkley och Steen Pegani seminarier. Juniorerna var aktiva och höll tio möten under året under ledning av Leif Olberius.

År 2002 hölls SMC:s årsmöte på Östgöta nation i Uppsala. SMtävlingar, seminarium med Fredrik Praesto och Per Eklund. Gala- middag med galashow. 1:a pris i scenmagi gick till Axel Adlercreutz, 1:a i close up till Jonas Århammar. Komikerklubben och SvindlarSvasses vandringspris och 1000 kr tilldelades Leif Olberius och Daniel Risman för deras förtjänstfulla arbete med juniorverksamheten. Det hände en hel del detta år. Aktive kassören Tom Hellström hade fått ordning på SMC:s ekonomi och han hade satt samman ett paket (värdekuponger, medlemsnål, tidningar), som alla nya medlemmar får. Matrikeln lades ut på Internet. Styrelsen beslutade ansöka om att SMC skulle stå som värd för FISM-kongressen 2006. KungsSvanen fick SMC genom Tom Stones kontakter disponera gratis vid månadsmötena, där årets gäster var Bissa Abelli, Jahn Gallo, Danny Archer. Årsmötet/vårmötet i februari hölls en fredag och lördag. Årsmötesförhandlingar på fredagskvällen med utdelning av 25-årsnålar följdes av en ”nattiné”. Tävlingar av olika slag och seminarier av Mark Leveridge och Martin Hansson. Galamiddag med tablehopping och en avslutande galashow. Tablehoppingen vanns av Tom Stone. Kort vann Seth Engström (även i juniorklassen), micro Tom Stone, barntrolleri Thomas Krümmel (även juniorklassen), scenmagi Malin Nilsson. Scenmagi juniorer vanns av Axel Adlercreutz. Magnus Ziegler fick John Houdis Comedy Award. På majmånadsmötet höll Pavel seminarium på KungsSvanen. I november höll Manuel Muerte seminarium på Pygméteatern i Stockholm. Och så försökte man sig på en julfest med julmat, julklapp och jultrolleri i Spinnhuset på Långholmen.

Hösten 2003 gick SMC ut med en intresseanmälan till ”Svenska landslaget i Magi”. Ett 20-tal personer visade sitt intresse. Landslaget är tänkt som en elitsatsning inför trolleritävlingar – med första siktet inställt på FISM 2006. Johnny Lonn och Per Eklund är ansvariga. Detta år bekostade Gay Ljungberg ett träningsläger i Stockholm för juniorerna inför SM-tävlingarna. John Houdi med flera ställde upp och instruerade. Detta läger blev en tradition och fortsatte även 2004 och 2005. Tack vare detta har juniorerna förkovrat sig oerhört.

År 2004 inleddes med en loppmarknad i Spinnhuset. I Enköping hölls i februari enbart SM-tävlingar. Platsen var Kryddgården i Enköping. Och det blev verkligen tävlingar – 28 akter visades upp och bedömdes. 1:a i barntrolleri Olav Holten, d:o i juniorklassen Seth Engström, 1:a i sccenmagi Axel Adlercreutz, d:o i juniorklassen Niklas Möller, 1:a i micromagi Jakob Schenström, d:o i juniorklassen Seth Engström, 1:a i kortmagi – både senior och juniorklass – Seth Engström. John Houdi Comedy Award fick Seth Engström. Och efter allt trollande samlades ett 80-tal på kinesrestaurangen Vita Elefanten. SMC kunde tack vare Svasses idoga arbete utlysa en tävling i ”Platform Magic” i samarbete med Casino Cosmopol. Efter fyra kvaltävlingar med sex deltagare i varje, korade juryn Mr Jacoby till segrare, och han fick en check på 25 000 kr 13-14 mars 2004 höll SMC i den Nordiska Magikongressen, som var förlagd till Radissson SAS Hotel i Norrköping. Jon Allen, Alan Shaxon, The Great Nardini, Robert Jägerhorn var lockbetena. Värsta tricket-tävling inledde kongressen på fredagskvällen. Sen var det sedvanliga tävlingar, seminarier, offentlig matiné, galamiddag med show, SMC-årsmöte och en avslutande galaföreställning. Som alltid så var det också många rekvisitahandlare på plats. Nordisk Juniortrofé gick till Seth Engström. Han vann både kort och micromagi för juniorer. Scenmagi juniorer vanns av Viktor Wilson som fick Nordisk Juniortrofé. Micromagi för seniorer vanns av Stuart Robertson. Scenmagin vanns av Julien Dauphin som blev Nordisk Mästare 2004. Månadsmötena hölls nu i Folkkulturcentrum på Skeppsholmen. Fast när Charles Gauchi höll seminarium i maj så var man i Tekniska Högskolan.

Årsmötet 2005 förlades till Dieselverkstan i Nacka. En offentlig, välbesökt föreställning gavs på fredagskvällen. Innan dess hade en hel vägg utanför teatern fyllts med trolleriaffischer, liksom en monter med äldre rekvisita, allt från Sveriges Magi-Arkiv. På lördagen höll Kenny Quinn ett av sina seminarier, tävlingar och så en auktion. SMC hade på Curtelles förslag inrättat en blomsterfond, där pengarna ska användas till uppvaktningar av olika slag. All behållning av denna auktion gick till blomsterfonden. Efter årsmötet fanns det fem minuter ledigt för ombyte till kvällens middag med tablehopping. Prisutdelning inledde kvällens galashow, som var slut klockan 00.30. På söndagen blev det close-up-tävlingar – juniorerna imponerar! – och prisutdelning samt en offentlig barnföreställning med Mike. Scenmagin vanns av Reggie Simon – Svensk Mästare 2005 alltså. I barntrolleri vann Kenneth Jensen, i mikromagi Daniel Risman, i kort Erik Nordvall. Juniorsegrare i scenmagi blev Niklas Möller, i barntrolleri Björn Elgerd, i micro och kortmagi Seth Engström. John Houdi Magic Award fick Johannes Ekman. Finalen i Cosmopol Magic Tournament gick i Stockholm och förstapriset på 20 000 kr gick till Ferenc Galambos. Även detta år höll Svasse i trådarna i detta fina arrangemang, och att en viss summa från Cosmopol gick till SMC var ju ingen nackdel! Familjen Grimaldi av Monaco erhöll SMC:s Guldplakett ur president Dag Lofalks hand för ”outstanding contribution to the art of magic”. Tidigare mottagare av SMC:s Guldplakett är David Berglas, England. Fredagen den 23 september gav Svenska landslaget i magi (SLIM) en offentlig föreställning ”It’s Magic” på Reginateatern i Uppsala. På lördagen höll SMC sitt höstmöte på Katedralskolan i Uppsala med seminarium av Conny Ray, auktion och så fick medlemmarna se föreställningen tillsammans med ”vanligt folk”. Föreställningen gavs även på lördagskvällen. Tyvärr besöktes höstmötet av få medlemmar. Julfesten i Domkyrkoförsamlingens lokal i Stockholm blev däremot ”utsåld” – lokalen kunde inte ta alla som ville vara med. Och det är glädjande att denna tradition (andra gången) är populär. Henry Evans höll på höstkanten ett seminarium för SMC:s medlemmar.

2006, då SMC firar sitt 60 årsjubileum – och är värd för FISM-kongressen. Hur världskongressen avlöpte och vad som hände inom föreningen detta år är väl lämpligt att nästa sammanställare av SMC:s historia vid t.ex.100-årsjubileet tar hand om! Jag vill bara säga att det finns oändligt mycket mer att berätta om vad som hänt under dessa 60 år, så jag rekommenderar alla att ta fram gamla nummer av Trollkarlen och läsa! Och ni som säger att SMC ingenting gör hoppas jag har tänkt om efter att ha läst föregående sidor. Var hade svenskt trolleri stått idag om SMC inte funnits?

Kongresser

Svensk Magisk Cirkel har genomfört många minnesrika trollerikongresser, men en som var lite annorlunda var den Nordiska Magi-Kongressen i Nyköping 1-3 september 1989.

Jonnie Casino utlovade en kvarts miljon till den som kunde få honom att skratta – ingen lyckades, Dantes sågs trolla i filmen ”Dantes Mysterier”, Utställningen ”Trolleri – en konstart med anor” fanns på plats, Peter Harryson, som var conferencier i en av galaföreställningarna, kom inåkande i en Saab på scenen, Kurt Fleming, Chappeau och Erhard Liebenow var de utländska stjärnorna, Gycklartruppen underhöll vid invigningen, som hölls i den historiska miljön på Nyköpinghus Borggård, den världsberömde entertainern Charlie Rivel Jr höll seminarium i scenteknik, Rikko & Marita från Finland blev Nordiska Mästare i scenmagi, 12 trollerifirmor från Norden deltog, Skandinaviens största trolleriloppmarknad hölls. Men det alla minns bäst var när David Copperfield dök upp som överraskningsgäst vid festsupén i Gästabudssalen på Nyköpingshus! Arrangörer var Nyköpings Magiska Bröder i samarbete med SMC.

En annan minnesvärd Nordisk Magi-Kongress var Svensk Magisk Cirkels 50-årsjubileum i Stockholm 1-3 mars 1996. Denna var extra festlig – och dyr – med galamiddag i Blå Hallen och Gyllene Salen i Stadshuset och med många internationella gästartister som Davide Costi, Richard Bloch, Finn Aspen, Roy Davenport, Amos Levkovitch, Paul Daniels, Bob Wooding. Detta år delade Ebi & Hanna första priset i scenmagi med Jani & Jary – men någon Nordisk Trofé blev det inte då tillräcklig poängsumma inte uppnåddes. Veteranerna – de som som varit med från SMC:s början – var inbjudna och fick 50-årsnålen.