Hoppa till innehåll

Uppsala 22-23 april 2022

Close-Up-magi

Kortmagi, juniorer

1. Vilgot Michelin 74 p

2. Lucas Martinez 67 p

Kortmagi

1. –

2. Vilgot Michelin 74 p

3. Stefan Eriksson                   69 p

4. Lucas Martinez 67 p

Mikromagi

1. Jacob Schenström 87 p

2. Jörgen Sondell 79 p

3. Tove Staaf 78 p

Salongsmagi, juniorer

1. –

2. Felix Störbäck 63 p

Salongsmagi

1. –

2. Anders Sebring 76 p

3. Felix Störbäck 63 p

4. Göran Sjöberg 58 p

Grand Prix, juniorer: Vilgot Michelin

Grand Prix: Jacob Schenström

Barntrolleri

1. Anders Sebring 83 p

2. Göran Sjöberg 70 p

3. Jonas Århammar 64 p


Scenmagi 

Manipulation

1. –

2. Tore Skytén 72 p


Allmän magi

1. Anders Sebring 82 p

2. –

3. Marcus Lindh                      63 p

4. Joakim Keskinen 59 p

Christer Jönsson & Else Uppnådde ej godkänd nivå


Mentalmagi

1. Peter Nordstrand 80 p


Komisk magi

1. –

2. –

3. –

4. Göran Sjöberg 56 p


Grand Prix: Anders Sebring