Hoppa till innehåll

De flesta medlemmar i SMC blev medlemmar när de var mycket unga och är medlemmar tills de dör. När medlemmar fyller jämt, blivit sjuka eller går bort har SMC alltid försökt skicka blommor till bemärkelsedagen, sjuksängen eller båren. De ökade kostnaderna för detta har genom åren ansträngt föreningens ekonomi. För att säkerställa att denna tradition i brödraskapets namn fortsätter bildades en blomsterfond som ska bidra till detta. SMC:s Blomsterfond startades 2005 med en auktion som samlade in hela 16 175 kr som en grundplåt till fonden.

Finansiering

Fonden finansieras i första hand genom donationer av medlemmars rekvisita som sedan auktioneras ut på årsmöte/höstmöte där alla intäkter går till fonden. Man kan även skänka pengar direkt till fonden. Alla bidragsgivare – stora som små – listas som bidragsgivare till fonden (se nedan).

Regler för blomsterfonden

Fondens syfte är att uppvakta med blommor vid högtidsdagar (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100-år) samt hedra medlemmar vid begravningar. Vid speciella fall skickas en uppmuntran vid sjukdom och liknande. Fondens pengar får enbart användas för enskilda personer. Ej för gåvor till andra magiföreningar eller dylikt. Medel till fonden skall erhållas via gåvor och auktioner, där hela intäkten går till fonden. Auktion för blomsterfonden bör hållas vår och höst. Auktionsgods som inte tillfaller fonden i sin helhet (100 %) får inte ropas ut på Blomsterfondens auktion. Donatorernas namn publiceras fortlöpande på SMC:s hemsida och i Trollkarlen. Fonden förvaltas av SMC och fondens pengar får endast användas för ovan angivet syfte. Fondens pengar skall hållas åtskilda från den ordinarie verksamheten precis som de övriga fonderna. Fonden separatredovisas. Styrelsen utser en auktionsgodsförvaltare. Betalning för blomstergåva/uppvaktning bör ske med 50/50 fonden/övrig kassa. MAX 1/5 av fondens bokförda värde senaste bokslut får användas per år. Medlemsansvarige har carte blanche för att skicka uppmuntringsblommor.

Meddelanden

För att blomsterfonden ska fungera måste vi få information om någon medlem är sjuk eller har avlidit. Meddela SMC via brev, telefonsvararen eller e-mail till styrelsen.

Bidragsgivare SMC:s Blomsterfond

Sussie O’KAY
Lars-Peter Loeld
Kjell “Svasse” Svanholm
Maxello Magic
Björn Lagerholm (dödsbo)
Tim Star
John Houdi
Einar “Max G” Gustavsson
Daniel Risman
Alex Vasiliou
Willy “Wilardo” Fogelqvist
Magnus Vihagen
George Kidd
Hans Zetterlund
Helge “El Wido” Widström
Jan BA Jansson
Sture “Mr Sim” Sundberg
Åke “Mr Welo” Welander
Tord Wiberg
Ulla Harries
Tore Hedman
Bengt “Zovello” Berggren

När får vi lägga till ditt namn i listan?